Wiceprezes Zarządu BZ Group – Bożena Wolińska

Bożena Wolińska pełniąca do tej pory w spółce BZ Group funkcję Doradcy Zarządu – objęła od 1 stycznia stanowisko Wiceprezes Zarządu.

Pani Bożena z wykształcenia jest prawnikiem (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego). Ukończyła staż w Hamburg-Mannheimer Versiherung AC z rozwoju produktów ubezpieczeniowych. Swoje bogate doświadczenie budowała między innymi z takimi podmiotami jak: PTU S.A., TU Compensa S.A., Uniwersytet Wrocławski, Biuro Rzecznika Finansowego, czy Availo. Obecnie równolegle piastuje stanowiska prezesów zarządu w spółkach In-Solidum oraz BZ Solutions. W BZ Group zajmuje się kluczowymi kwestiami strategicznymi i rozwojowymi spółki oraz zaangażowana jest prace związane z projektowaniem i optymalizacją produktów dla partnerów biznesowych.

Ochrona nieruchomości sprawowana przez konserwatora zabytków ogranicza prawo dysponowania nieruchomością, zobowiązując właściciela nieruchomości do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy za­bytku, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, a także korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

.

Related Posts

Leave a Reply