Czym grozi zagubienie skanu dowodu?

Dowód osobisty jest dokumentem szczególnego rodzaju, dowodem naszej tożsamości. Często posługujemy się nim, podpisując różnego rodzaju umowy oraz potwierdzając, że to właśnie my posiadamy określone uprawnienia. Jednocześnie, coraz więcej usług możemy zamówić online – za pośrednictwem internetu czy telefonu. Dowiadujemy się wówczas, że wystarczy tylko wysłać skan dowodu osobistego, a umowa już prawie będzie zawarta. Takie zachowanie stanowi zagrożenie, może bowiem spowodować kradzież naszej tożsamości. Dane przesyłane drogą elektroniczną nie są w żaden sposób chronione, a w konsekwencji mogą mieć do nich dostęp osoby nieuprawnione.

Skan dowodu osobistego może posłużyć innym do podszywania się pod osobę, której dane wskazane są dowodzie. Osoby te posługują się dowodami osobistymi innych osób głównie w celu podpisywania umów kredytowych, wyłudzania zakupów na raty oraz kradzieży dokonywanej w wynajmowanych mieszkaniach. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jakich jeszcze okolicznościach nasz dowód może zostać bezprawnie wykorzystany. Kradzież tożsamości wiąże się z wieloma konsekwencjami, najczęściej mają one charakter finansowy, jednak w związku z wyłudzeniem podatków, mogą mieć również charakter prawnokarny. W celu zabezpieczenia się przed wirtualnym niebezpieczeństwem nie powinniśmy udostępniać skanu dowodu osobistego, ani także innych dokumentów oraz np. kart bankowych osobom trzecim. Żadne instytucje, pracodawca czy kontrahenci nie mają prawa domagać się od nas skanu dowodu.

Replika czy skan dowodu osobistego nie powinien stanowić dowodu naszej tożsamości. Zagrożenie jest bardzo duże, dlatego warto się zastanowić czy nie lepiej pofatygować się osobiście do określonych miejsc, okazać dowód osobisty, mając kontrolę nad tym komu i w jakim celu udostępniamy nasze dane osobowe. Jeżeli jednak podejrzewamy, że nasz dokument albo jego skan już znalazł się w rękach osób niepowołanych, bezzwłocznie należy go unieważnić, a następnie postarać się o nowy.

Related Posts

Leave a Reply