Tag

networking
Wieliśmy udział w wydarzeniu istotnym dla całej branży finansowej oraz podmiotów okołobiznesowych.
Read More
Bożena Wolińska oraz Monika Barchwic na Gali Loan Magazine Awards.
Read More
BZ Group partnerem merytorycznym konferencji Lending Talks Hub 2023
Read More
BZ Group
Uczestniczyliśmy w Kongresie Pożyczkowym 2023 w Warszawie.
Read More
BZ Group na Konwencie na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie.
Read More