Twój Zdalny Lekarz – pakiet standard

Twój Zdalny Lekarz / STANDARD

Pakiet usług telemedycznych dla klientów indywidualnych, pracowników lub mikroprzedsiębiorców.  Przykładowo obejmuje telekonsultacje z lekarzami takich specjalności jak: internista, kardiolog, pediatra, ortopeda, ginekolog, dermatolog.

  • Możliwość wyboru specjalności lekarskiej wraz z terminem e-konsultacji.
  • Wystawianie zaleceń lekarskich, skierowań na badania, e-recepty oraz e-zwolnień
    (po stwierdzeniu podstaw przez lekarza udzielającego konsultacji)
  • Wywiad, porada lekarza oraz nadzorowanie przebiegu leczenia.
  • Kontakt poprzez telefon, wideo czat lub czat w zależności od potrzeb pacjenta.
  • Możliwość zadania dodatkowego pytania lekarzowi na po zakończonej e-wizycie.
  • Opcja dołączenia pliku z wynikami badań lub zdjęciami dolegliwości.
  • Możliwość utworzenia Indywidualnego Konta Pacjenta.

BZ Group Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w księdze rejestrowej pod numerem 000000231770.

Zakrestelemedycyna
Stronahttps://www.twojzdalnylekarz.pl/