Hate Alert

Hate Alert

Program zapewniający profesjonalne wsparcie psychologa, prawnika oraz informatyka na wypadek zdarzeń szeroko rozumianych jako mowa nienawiści, hejt w internecie, stalking itp. Jest to kompleksowe wparcie dla klientów w zakresie reakcji na cyberprzemoc.

Zakresprawnik / psycholog / informatyk
Stronahttps://www.takprawnik.pl/poznaj-uslugi-hate-alert.html