Family&Baby Smart Care

Family&Baby Smart Care

Zdalne usługi wsparcia specjalistów w postaci telekonsultacji pediatrycznych, psychologicznych oraz wsparcie prawno-informatyczne na wypadek mowy nienawiści wśród dzieci. Usługa zawiera dodatkowo pomoc organizacyjno-informacyjną m.in. w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem, organizacji korepetycji i zajęć dodatkowych oraz wizyt położnych

Zakresprawnik / lekarz / psycholog / informatyk / consierge
Strona