Bożena Wolińska

Bożena Wolińska

Wiceprezes Zarządu

Prawnik, ekspert ds. ubezpieczeń, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła staż w Hamburg-Mannheimer Versiherung AC z rozwoju produktów ubezpieczeniowych. Związana z takimi podmiotami jak: PTU S.A., TU Compensa S.A., Uniwersytet Wrocławski, Biuro Rzecznika Finansowego. W latach 2012-2020 tworzyła spółkę Availo Sp. z o.o. pełniąc funkcję Wiceprezesa. Obecnie Prezes Spółek In-Solidum i BZ Solutions, piastuje również stanowisko doradcy zarządu w BZ Group Sp. z o.o.